ဆက်သွယ်ရန်

"Contact Metro!"
မြန်မာရုံး

မြန်မာရုံး

L.L.Town Building A3F, No.53/62,Myanmar Gon Yi Street,Tharkayta Industrial Zone, Tharkayta Township, Yangon, Myanmar.

Phone No : 09-262007800, 09-262007900, 09-976334160

E-Mail : mminfo@metro-myanmar.com

မန္တလေးရုံး

D-112, 32(A)x 33 St, 77 x 78 St, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar.

Phone No : 09-752636005, 09-752636006

E-Mail : info@knowledgekeymm.com

ရုံးချုပ်

ရုံးချုပ်

5-2 Dejima, Nagasaki City, Nagasaki, 850-0862, Japan.

Phone No:+81-95-828-1145

Fax No : +81-95-824-6985

တိုကျိုရုံး

တိုကျိုရုံး

403 3-16-2 Ueno, Taito-ku, Tokyo-to, 110-0005, Japan.