PC Design Creator Course
Design ဟုေခၚေသာ နည္းပညာ
Design ကုိေလ့လာျခင္းႏွင့္ Design Applications ေတြ အသုံးျပဳျခင္းေတြကုိ ေလ့လာျခင္းဆုိတဲ့ ပညာရပ္ကုိ ေရာေထြးေနပါသလား? Design ဆုိတာ သင္ၾကားရုံႏွင့္ မတတ္ေျမာက္ဘဲ အႏုပညာစိတ္ကူးစိတ္သန္းရွိတဲ့ လူပဲလုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႕ ထင္ျမင္မိပါသလား? အဲဒါက အလြန္လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ စာလုံးအေနအထား၊ ေနရာအယူအဆ အစရွိသျဖင့္ အားလုံးမွာ သက္မွတ္ခ်က္ ပုံေသနည္းရွိျပီး ဒီပညာကုိ ေလ့လာပါက မည္သူမဆို အေကာင္းဆုံးဒီဇုိင္းေတြကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Metro မွာ ဒီဇုိင္းဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ့ Designer ေကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခ်င္ပါသလား?
Japanese Lecture
IP Preparation
IP prepartion
ITPEC IT Passport ( IP ) ေအာင္လက္မွတ္က PC ကုိ အသုံးျပဳျပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းတုိင္း ေျဖဆုိသင့္တဲ့စာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ File size ေတြ Data သိမ္းပုံသိမ္းနည္းေတြ၊ Internet ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ Security ပုိင္းဆုိင္ရာ အစရွိသျဖင့္ IT ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတေတြကုိ ေလ့လာရပါမယ္။
Web Page Creating
web page creating
Web က ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္မဆုိင္ဘဲ မည္သူမဆုိ ၾကည္ရႈႏုိင္တဲ့အရာျဖစ္ျပီး ယခုအခ်ိန္မွာ ပုံႏွိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္အတူတူ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇုိင္းေတြကုိ ေလ့လာျပီး HTML CSS စတဲ့ Web Application ေတြကုိ သင္ၾကားျပီး Web Designer တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ပါတယ္။
3D Graphics
3d graphics
Animations ဖန္တီးျခင္းမွ အစျပဳ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအထိ အသုံးျပဳေနေသာ ဒီဇုိ္င္းမ်ားကေတာ့ 3D Graphics မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အႏုပညာဒီဇုိင္းပညာရပ္ေတြကုိ Metro ေက်ာင္းမွာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါသည္။
MBC ႏွင့္ ပူးေပါင္းသင္ၾကားမႈ
together with mbc
စာသင္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ Project ျပဳလုပ္ရျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ MBC College မွ ဒီဇုိ္င္းဆရာမ်ားက အမွတ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းသာမကဘဲ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဒီဇုိင္းလက္ရာမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ယခုအခ်ိန္က အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။