METRO COMPUTER MYANMAR.....

emailmminfo@metro-myanmar.com
phone01-372691, 09-262007800
myanmarflagenglishflagJapanflag
Metro Computer Myanmar Co., LTD

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာ Metro Computer Myanmar သည္ Japanႏိုင္ငံရွိ MetroGroup၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။Japan ႏိုင္ငံရွိMetro Groupသည္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္၁၉၅၉ခုႏွစ္မွစ၍ စာအုပ္ဆိုင္ၾကီးမ်ား၊System Development Software Package မ်ားေရာင္းခ်မႈႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ Japan ႏိုင္ငံNagasaki ျမိဳ႕တြင္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္ကိုဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္ႏွင့္အညီ MetroGroupသည္ ျပည္ပရုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ျပည္ပITပညာရွင္မ်ားအား အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းစေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ၂၀၁၄စက္တင္ဘာလတြင္ Metro Computer Myanmarကိုေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ကုမၸဏီသည္Software Developmentႏွင့္Webdesignကဲ့သို႕ေသာITဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက Japan ႏွင့္Myanmar ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တက္ႂကြစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာITပညာရွင္မ်ားအားDevelopment Technologyႏွင့္ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးကာ အတူတကြအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။Metro Group သည္Japan ႏွင့္Myanmar ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ရွိေနျပီး Myanmar ႏိုင္ငံ၏တိုးတက္မႈမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါဝင္ႏိုင္ရန္ အျမဲစိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိပါသည္္။

Latest Information

Metro Computer Myanmar Co.,Ltd မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Metro IT & Japanese Langauge Centre သည္ 01/04/2016 ေန့မွစ၍ ေက်ာင္းလိပ္စာေျပာင္းလဲလုိက္ပါေျကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းလိပ္စာအသစ္မွာ -- Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower, ပန္းဆုိးတန္းလမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္မွာ 01-372691, 01-372610, 09-262007800, 09-262007900

Marketing နယ္ပယ္တြင္ အေတြ့အၾကံဳရွိျပီးစြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ Marketing Staff မ်ားအား အျမန္ေခၚယူေနပါသည္။  အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးအေတြ့အၾကံဳရွိျပီး N2 ႏွင့္အထက္ (အခ်ိန္ပုိင္း၊အခ်ိန္ျပည့္) သင္ၾကားႏုိင္သည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား အျမန္ေခၚယူေနပါသည္။  အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

IT နယ္ပယ္တြင္ သင္ၾကားေရးအေတြ့အၾကံဳရွိျပီးစြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ IT Lecturer မ်ားအား အျမန္ေခၚယူေနပါသည္။  အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

IT နယ္ပယ္တြင္ အေတြ့အၾကံဳရွိျပီးစြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ IT Programmer မ်ားအား ေခၚယူေနပါသည္။  အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

IT Programmer မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ရည္မွန္းထားသူ(လုပ္ငန္းအေတြ့အၾကံဳမရွိသူ)မ်ားအား Training Staff အျဖစ္ ေခၚယူေနပါသည္။  အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Metro Computer Myanmar Co., Ltd မွ ဖြင့္လွစ္လုိက္ေသာ Metro IT & Japanese Language Centre

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ( Metro Computer Service Co.,Ltd)

↑ PAGE TOP